อ.สันติ  พิเชฐชัยกุล นักปั้นฝัน ศิลปินงานปั้นรูปลอยตัว เดินทางมาเยี่ยมวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ แห่งนครเคมบริดจ์-บอสตัน เมืองเรย์แฮม สหรัฐอเมริกา วันอังคาร ที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ กรรมการอำนวยการฯ กรรมการบริหาร แผนกต่างๆ และกรรมอุปถัมภ์ ทุกท่าน ตลอดทั้งโยมญาติ ผู้ที่ว่างเข้าร่วมถ่ายภาพ และฟังทัศนต่างๆ จากนักศิลปะดังก้องโลก นามว่า “สันติ พิเชฐชัยกุล” หรือ “หนึ่ง” หนึ่งเดียวในโลก ผู้ปั้นรูปเหมือน พระเดชพระคุณ พระพรหมวชิรญาณ ประธานโครงการสร้างวัดฯ และประธานกรรมการอำนวยการ วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ

Office Hours

9:00 am – 4:00 pm
Monday through Friday

Contact Us

382 South Street East
Raynham MA. 02767 U.S.A.
Tel: 508.823.1800

Footer Wat Nawamintararachutis

Wat Nawamintararachutis © 2024. All Rights Reserved.