Welcome to Wat Nawamintararachutis
Online office available 24 hours a day 7 days a week
508.823.1800
info@watnawamin.org
Loading Events
Find Events

Event Views Navigation

Past Events › Special

Events List Navigation

July 2018

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญอาสาฬหบูชา – เข้าพรรษา ปี ๒๕๖๑

July 29, 2018
Wat Nawamintararachutis, 382 South Street East
Raynham , MA 02767 United States
+ Google Map

กำหนดการอาสาฬหบูชา 2561 02

Find out more »

Asalha Puja Day-Buddhist Lent’s Day Ceremony 2017

July 29, 2018 @ 10:00 am - 2:00 pm

Asalha Puja & Vassa Ceremony to be held at Wat Nawamintararachutis (NMR Meditation Center) 382 South Street East, Raynham MA 02767-5130 On Sunday, July 29, 2018 ---------------------   Asalha Puja Day, also called Dharma Day, is a very important holy day for the Theravada Buddhists. This religious festival day is celebrated in the 8th lunar month according to the old Indian calendar, on the day of the full moon. It is meant to celebrate the very first teachings from Buddha.…

Find out more »

ASALHA PUJA DAY-BUDDHIST LENT DAY ON SUNDAY, JULY 29, 2018

July 29, 2018 @ 10:00 am - 1:30 pm

ขอเชิญร่วมทำบุญบำเพ็ญมหากุศลในวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ นครบอสตัน เคมบริดจ์-เรย์นแฮม 382 South Street East, Raynham, MA 02767-5130 Phone: 508-823-1800, 508-823-5069 Fax: 508-823-1775 E-mail: watnawamin2545@yahoo.com. Website: www.watnawamin.org วันอาทิตย์ที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ********* วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา จัดเป็นวันที่มีความสำคัญวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนา เพราะวันอาสาฬหบูชาเป็นวัน ที่องค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธัมมจักกัปปวัตนสูตรซึ่งเป็นพระธรรมเทศนากัณฑ์แรกโปรดปัญจวัคคีย์ โกณฑัญญพราหมณ์ซึ่งเป็นหนึ่งใน ปัญจวัคคีย์ได้ดวงตาเห็นธรรม (เป็นโสดาบัน) แล้วทูลขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา ทำให้พระรัตนตรัยเกิดขึ้นเป็นสังฆรัตนะ ครั้งแรกในโลก ส่วนวันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระสงฆ์จะได้พร้อมใจกันอธิษฐานจิตอยู่จำพรรษาในอาวาสใดอาวาสหนึ่งโดยไม่ไปพักค้างแรมที่อื่น เป็นเวลา ๓ เดือน ตลอดฤดูฝน ตั้งแต่แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ถึง ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ของทุกปี ในนาม วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ นครบอสตัน เมืองเคมบริดจ์-เรย์นแฮม มลรัฐแมสซาชูเซตส์ จะจัดงานวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา ขึ้นใน วันอาทิตย์ที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังมีกำหนดการ ดังนี้ กำหนดการ วันอาทิตย์ที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ น. ทำวัตรเช้า/เจริญจิตภาวนา เวลา…

Find out more »
August 2018

H.M. The Queen Birthday Ceremony

August 12, 2018 @ 10:00 am - 2:00 pm
Wat Nawamintararachutis, 382 South Street East
Raynham , MA 02767 United States
+ Google Map

H.M. The Queen Birthday Ceremony กำหนดการพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดนวมินทรราชูทิศ (เฉลิมพระเกียรติ) นครเคมบริดจ์-บอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา วันเสาร์ที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๕๐ น.           - พร้อมกันที่อุโบสถ เวลา ๑๘.๐๐               - ร่วมทำวัตรสวดมนต์เย็น - เจริญจิตตภาวนาเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ อาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.           -  เปิดให้ลงนามถวายพระพรที่โต๊ะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ / ตั้งผ้าป่ารวมใจบูชาพระคุณแม่ เวลา ๑๐.๓๐ น.           -   ประธานเข้าสู่พิธีอาคารมหาวชิราลงกรณ์ -   ประธานจุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย กราบ ๓ ครั้ง แล้ว ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ -   ศาสนพิธีกร กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย สมาทานเบญจศีล -   ประธานสงฆ์ตั้งพัดให้ศีล -   ผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนยืนขึ้น -   ผู้เข้าร่วมพิธีเข้าวางพานพุ่มตามลำดับองค์กร -…

Find out more »

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ The Celebration on the Auspicious Occasion of Her Majesty the Queen’s 7th Cycle Birthday Anniversary August 12, 2016

August 12, 2018 @ 10:30 am - 2:00 pm

The Birthday of Her Majesty Queen Sirikit August 12th is a very special day for the people of Thailand, as it is the birthday of their beloved queen, Her Majesty Queen Sirikit. In commemoration of Her Majesty, this day is also recognized as National Mother's Day. Her Majesty, together His Royal Highness King Bhumibol Adulyadej, command the love, reverance and loyal among all Thai people. Queen Sirikit's story is not one exclusively of privilege. It is a story of romance,…

Find out more »
September 2018

Sart Thai Ceremony

September 23, 2018
Wat Nawamintararachutis, 382 South Street East
Raynham , MA 02767 United States
+ Google Map

ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญวันสารทไทย ฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ณ วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ นครเคมบริดจ์- บอสตัน วันอาทิตย์ ที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ********* เทศน์มหาชาติ เทศน์มหาชาติ เป็นการบอกเรื่องราว และวิธีบำเพ็ญบารมีของพระเวสสันดร ก่อนที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า อันเป็นต้นแบบและเป็นแบบอย่างที่ดีของการบำเพ็ญบารมีเพื่อความพ้นทุกข์ของมนุษย์ ซึ่งได้แบ่งเป็น ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา ซึ่งเป็นที่น่าสนใจและจะได้อานิสงส์ในการฟังอย่างยิ่ง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพแต่ละกัณฑ์และร่วมฟังธรรมด้วย วันสารทไทย วันสารทไทย เป็นประเพณีของการทำบุญ เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ญาติพี่น้องผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และอีกทั้งยังเป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษ และเปิดโอกาสให้ลูกหลานชาวไทย ได้ทำบุญอุทิศแก่ผู้มีพระคุณอันเป็นประเพณีที่ดีงามของไทย และส่งเสริมให้ลูกหลานชาวไทยได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษผู้มีพระคุณ อีกทั้งยังเป็นการรักษาประเพณี อันดีงามนี้ให้มั่นคงสืบต่อไป MATAKABHATTADÃNA         Imãni mayam bhante, matakabhattãni, saparivãrãni, bhikkhusanghassa, onojayãma, sãdhu no bhante, bhikkhusangho, imãni, matakabhattãni, saparivãrãni, patigganhãtu, amhãkañceva, mãtãpituãdïnañca, ñãtakanamํ, kãlakatãnam, dÎgharattam, hitãya, sukhãya.        May we, Venerable Sirs, offer these food together with other requisites to the Sanํgha. Will the Venerable Sirs please…

Find out more »
November 2018

Royal Kathina Ceremony

November 18, 2018
Wat Nawamintararachutis, 382 South Street East
Raynham , MA 02767 United States
+ Google Map
Donation Welcome!

Royal Kathina Ceremony กำหนดการบำเพ็ญมหากุศล ถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ วันอาทิตย์ที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ แห่งนครเคมบริดจ์ - บอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา 382 South  Street East, Raynham, MA 02767 USA Phone: (508) 823-1800,(508) 823-5069   Fax: (508)823-1775 Web Site: www.watnawamin.org. E-mail : watnawamin2545@yahoo.com ********* ประเพณีการทอดกฐิน เป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนตั้งแต่ชั้นพระมหากษัตริย์ถึงสามัญชนนิยมปฏิบัติสืบมาแต่ครั้งโบราณ กาล กฐินทานนี้เป็นทั้งสังฆทาน สังฆกรรม และกาลทาน  และได้อานิสงส์ทั้งผู้ทอดและผู้รับ เป็นการถวายผ้าจีวรแด่พระสงฆ์ผู้อยู่ จำพรรษากาลถ้วนไตรมาสในอาวาสใดอาวาสหนึ่ง โดยมีกำหนดเวลาทอดถวายและรับได้ภายใน ๑ เดือนหลังออกพรรษาแล้ว และแต่ละวัดจะมีการทอดและรับได้เพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้น วัดนวมินทรราชูทิศ เป็นวัดที่ก่อตั้งขึ้นมาในปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ ในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวาระที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีในวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ และทรงมี พระชนมายุครบ ๘๐ พรรษาในวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ วันอาทิตย์ที่ ๑๘  เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ เวลา …

Find out more »
April 2019

Songkran Festival 2019

April 14, 2019
Wat Nawamintararachutis, 382 South Street East
Raynham , MA 02767 United States
+ Google Map

วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ แห่งนครบอสตัน เมืองเคมบริดจ์-เรย์นแฮม ขอเชืญสาธุชนร่วมงานวันมหาสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ At Wat Nawamintararachutis of Boston-Cambridge-Raynham MA  382 South Street East, Raynham, MA 02767-5130 Phone: (508) 823-1800, Fax: (508) 823-1775 Web Site: watnawamin.org, Email: watnawamin2545@yahoo.com Facebook: watnawamintararachutis Boston, Twitter: watnawamintararachutis อาทิตย์ที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ วันสงกรานต์ ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่ครั้งโบราณกาลจนถึงปัจจุบัน เป็นเทศกาลที่สดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ เช่น การสงน้ำพระพุทธรูป การสรงน้ำพระสงฆ์ การรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ และการทำบุญอัฐิอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว เพราะฉะนั้นคนไทยจึงนิยมเรียกวันนี้ว่า “วันแห่งความกตัญญู” หรือ “วันผู้สูงอายุ” วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ แห่งนครบอสตัน เมืองเคมบริดจ์-เรย์นแฮม มลรัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานวันมหาสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ได้กำหนดจัดงาน วันมหาสงกรานต์ ขึ้น ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังมีกำหนดการดังนี้ กำหนดการ วันอาทิตย์ที่  ๑๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. - …

Find out more »
April 2020

Songkran Festival 2020

April 26
Wat Nawamintararachutis, 382 South Street East
Raynham , MA 02767 United States
+ Google Map

วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ แห่งนครบอสตัน เมืองเคมบริดจ์-เรย์นแฮม ขอเชืญสาธุชนร่วมงานวันมหาสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ At Wat Nawamintararachutis of Boston-Cambridge-Raynham Massachusrtts USA 382 South Street East, Raynham, MA 02767-5130 Phone: (508) 823-1800, Fax: (508) 823-1775 Web Site: watnawamin.org, Email: watnawamin2545@yahoo.com Facebook: watnawamintararachutis Boston, Twitter: watnawamintararachutis วันอาทิตย์ที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ วันสงกรานต์ ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่ครั้งโบราณกาลจนถึงปัจจุบัน เป็นเทศกาลที่สดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ เช่น การสงน้ำพระพุทธรูป การสรงน้ำพระสงฆ์ การรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ และการทำบุญอัฐิอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว เพราะฉะนั้นคนไทยจึงนิยมเรียกวันนี้ว่า “วันแห่งความกตัญญู” หรือ “วันผู้สูงอายุ” วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ แห่งนครบอสตัน เมืองเคมบริดจ์-เรย์นแฮม มลรัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานวันมหาสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ดังมีกำหนดการดังนี้ กำหนดการ วันอาทิตย์ที่  ๒๖ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. -  เปิดโอกาสให้สาธุชนนมัสการ พระพุทธนวมินทรบรมศาสดา พระพุทธนวมงคล ราชบพิตร พระพุทธภูมินทรมหามงคล -  ตั้งกองผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ…

Find out more »
May 2020

Vesakha Puja Day Ceremony 2020

May 17
Wat Nawamintararachutis, 382 South Street East
Raynham , MA 02767 United States
+ Google Map

ON VISAKHA PUJA DAY  -  SUNDAY, MAY 17, 2020 09:00          Homage to the Lord Buddha  (SomdetphraBhumintaramahamongkol) All guests are welcome to pay homage to Somdetphranawamintarasasda and Congrega tion  prepares “donation trees” (Papah) for presentation as contributions to the fund for  building a new temple. 09:30          Morning chanting and Vipassana meditation 10:00          Homage to the Triple Gem President of ceremonies lights candles and joss sticks in honor of the  Buddha, the Dharma, and the Sangha, and leads the congregation in requesting  the Five Precepts…

Find out more »
+ Export Events

Our Supportors

Innovation and Excellence
© 2014-2017 Copyright All Rights Reserved Wat Nawamintararachutis NMR Buddhist Meditation Center
Proudly systems & powered by IZENNBET,LLC
382 South Street East Raynham, MA 02767-5130 USA
Phone:508-823-1800 Fax: 508-823-1775
E-Mail: info@watnawamin.org