Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Sart Thai Ceremony

September 12, 2021

ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญวันสารทไทย ฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก
ณ วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ นครเคมบริดจ์- บอสตัน
วันอาทิตย์ ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
*********

เทศน์มหาชาติ เป็นการบอกเรื่องราว และวิธีบำเพ็ญบารมีของพระเวสสันดร ก่อนที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า อันเป็นต้นแบบและเป็นแบบอย่างที่ดีของการบำเพ็ญบารมีเพื่อความพ้นทุกข์ของมนุษย์ ซึ่งได้แบ่งเป็น ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา ซึ่งเป็นที่น่าสนใจและจะได้อานิสงส์ในการฟังอย่างยิ่ง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพแต่ละกัณฑ์และร่วมฟังธรรมด้วย
วันสารทไทย

วันสารทไทย เป็นประเพณีของการทำบุญ เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ญาติพี่น้องผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และอีกทั้งยังเป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษ และเปิดโอกาสให้ลูกหลานชาวไทย ได้ทำบุญอุทิศแก่ผู้มีพระคุณอันเป็นประเพณีที่ดีงามของไทย และส่งเสริมให้ลูกหลานชาวไทยได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษผู้มีพระคุณ อีกทั้งยังเป็นการรักษาประเพณี อันดีงามนี้ให้มั่นคงสืบต่อไป

MATAKABHATTADÃNA

        Imãni mayam bhante, matakabhattãni, saparivãrãni, bhikkhusanghassa, onojayãma, sãdhu no bhante, bhikkhusangho, imãni, matakabhattãni, saparivãrãni, patigganhãtu, amhãkañceva, mãtãpituãdïnañca, ñãtakanamํ, kãlakatãnam, dÎgharattam, hitãya, sukhãya.
       May we, Venerable Sirs, offer these food together with other requisites to the Sanํgha. Will the Venerable Sirs please accept these food and other requisites of ours, for our the lasting benefit and happiness of us all and of our deceased parents and relatives.
 

“สารทไทย “ หมายถึง เทศกาลทำบุญสิ้นเดือนสิบของไทย จะตรงกับวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ของทุกปี เป็นประเพณีการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษญาติพี่น้องผู้ล่วงลับไปแล้วเพื่อให้ท่านได้มีโอกาสทำบุญใน วันสำคัญนี้ วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ นครเคมบริดจ์-บอสตัน จึงจัดงานทำบุญ “สารทไทย” ขึ้น ในวัน อาทิตย์ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔  มีกำหนดการ ดังนี้

เวลา ๐๙. ๐๐ น.        – รวบรวมรายชื่อ ตั้งรูปภาพ (ผู้ที่ล่วงลับ) เพื่อบังสุกุลอุทิศส่วนกุศล ณ อาคารมหาวชิราลงกรณ และเปิดให้บูชาถาดผลไม้ฉลากภัตร
                               –  จัดตั้งต้นผ้าป่ามหากุศล วันสารทไทย
เวลา ๑๐.๑๕ น.         –  ประธานพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
                               – ศาสนพิธีกร กล่าวนำคำบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล
                               -ประธานสงฆ์ให้ศีล
                               – ศาสนพิธีกรอาราธนาธรรม
                               – แสดงพระธรรมเทศนามหาชาติ เวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์ ๓ ธรรมาสน์ โดยพระนักเทศน์แหล่ชื่อดัง
เวลา ๑๐.๔๕ น.         – พิธีทำบุญตักบาตร
เวลา ๑๑.๑๕ น.         – ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ / พุทธศาสนิกชนรับประทานอาหารร่วมกัน
เวลา ๑๒.๐๐ น.         – พิธีถวายฉลากภัตร (ผลไม้)
เวลา ๑๒.๓๐ น.         – พุทธศาสนิกชนพร้อมกัน ณ สถานที่จัดงาน
                               – แสดงพระธรรมเทศนามหาชาติ เวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์ ๓ ธรรมาสน์ โดยพระนักเทศน์แหล่ชื่อดัง ในรอบบ่าย
                               – ประธานในพิธี พร้อมเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ ถวายไทยธรรม แด่องค์แสดงธรรมเทศนา
                               – พิธีบังสุกุลชื่อ รูปภาพ เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับ
                              – ถวายต้นผ้าป่ามหากุศลวันสารทไทย
                               – ถวายเครื่องไทยธรรม ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา พระสงฆ์อนุโมทนา
                               – ประธานสงฆ์ประพรมน้ำพุทธมนต์ มอบของที่ระลึก
                               – ถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน เป็นอันเสร็จพิธี

จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ไปร่วมงานบุญกุศลในวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
วัดนวมินทรราชูทิศ นครเคมบริดจ์ – บอสตัน โทร 508-823-1800, 508-823-5069 โทรสาร 508-823-1775
สถานที่จัดงาน   วัดนวมินทรราชูทิศ 382 South St. E., Raynham MA 02767
หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Wat Nawamintararachutis invites you to come celebrate Sart Thai Day
(The Buddhist Memorial Day)
Memorial and Festival
Sunday, September 12, 2021
————————————-

It is a day to make merit at the end of Thai lunar calendar 10th month of September and remember the dead with prayers, merged with Buddhist rituals and merit making and Sart Thai Festival is a sort of Memorial Day in Thailand. It is an occasion for making merit by honoring (buucha) the spirits of the season, as well as one’s deceased relatives, according to local tradition, with various rites and ceremonies celebrated at Wat Nawamintararachutis. It is a very special occasion when the living have the opportunity to show respect for their deceased relatives by making merit for them on Sart Day. Wat Nawamintararachutis building is in honor of Phra Promwachirayan and the Sangha gather daily to practice the Dhamma in his honor.
President will lead congregation in program will be as follows:

09:00 AM        –   Gather list of names or pictures of deceased family members and offer merit in their memory. Set up and place robes (special cloth) and items of                      merit(tamboon) on alter for later presentation and offerings to the monks and to  attain great blessings on this Sart Thai Day.
10:15 AM        –   President of Ceremony lights the joss sticks and candles then offers to the Buddha image and the abbot then the precept are recited and the abbot                      blesses the congregation followed by chanting by the monks.
                     –   Master of ceremonies leads the congregation in requesting Five Precepts from the  sangha.
                     –   Head monk gives and congregation receives the Five Prececpts.
                     –   Master of ceremonies asks the sangha for blessing.
                     –   Monks bless the congregation.
10:45 AM        –   The congregation will give food offerings ( tak baat) into a Buddhist monk’s  alms bowls.
11:15 AM        – Offering of lunch to the monks.
12.30 PM        –   The congregation will return to the temple to practice the Dhamma
                     – Buddhist sermon reading of the canon stories of the Gautama Buddha.
                     – The President offers merit to the abbot for the Lenten season.
                     – Ceremony where you place the name of deceased family member on a golden   platter to give merit in honor of people who have passed away
                     – Offer gifts to all the monks (articles that are suitable for alms) and the abbot gives a speech to the congregation to express the monks gratitude.
                     –   The abbot sprinkles the lustral water on the congregation to bless them.
                     –   All the congregation gathers with the monks to take photographs.

The ceremony will be held at Wat Nawamintararachutis
382 South St. East, Raynham MA 02767-5130

Details

Date:
September 12, 2021
Event Categories:
, ,
Event Tags:
, ,

Organizer

Wat Nawamintararachutis
Phone:
5088231800
Email:
info@watnawamin.org
Website:
https://.watnawamin.org

Venue

382 South Street East

Raynham, MA 02767 United States
+ Google Map
Phone:
508-823-1800

Office Hours

8:00 am – 8:30 pm
Monday through Friday

Contact Us

382 South Street East
Raynham MA. 02767 U.S.A.
Tel: 508.823.1800

Wat Nawamintararachutit © 2024. All Rights Reserved.