งานมหารำลึกและสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ประชุมระดับเจ้าอาวาส ณ วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอซ์แลนด์ มหานครนิวยอร์ก
พระธรรมทูตหรือพระสงฆ์วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ ได้เดินทางไปร่วมงาน วันมหารำลึกและประชุมเจ้าอาวาสประจำปี สมัชชาสงฆ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ๗-๘ กันยายน ๒๕๕๖ วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ มหานครนิวยอร์ก THE MEMORIAL DAY& 2nd ANNUAL ABBOT MEETING OF THE COUNCIL OF THAI BHIKKHUS IN THE USA. September 7-8, 2013/2556 หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ ณ วัดวชิรธรรมปทีป มหานครนิวยอร์กแล้ว ได้เดินทางกลับสู่สำนักสถานที่พักฯ ก่อนที่จะถึงสำนักสถานที่พักฯ คณะของเราได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนวัดลาวกิตติสิลาราม ตั้งอยู่ 382 Seaview Ave. Bridgeport, CT (คอนเนคติกัท) หลังจากไปถึงแล้ว ได้รับการต้อนรับจากเจ้าอาวาสและพุทธศาสนิกชนชาวลาวเป็นอย่างดี และได้ทราบประวัติของวัดจากเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันว่า วัดลาววัดนี้เป็นวัดที่ตั้งขึ้นเป็นวัดแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา คณะของพวกเราฯ ได้ร่วมสวดมนต์ชัยมงคล ชุดใหญ่ กับพุทธศาสนิกชนชาวลาว (เป็นทำนองที่เพราะมาก) เสร็จสิ้นการสวดมนต์ชุดใหญ่ ได้ร่วมสนทนาพูดคุยกันพอสมควรเวลาแล้ว คณะของเราก็ได้ลาเดินทางกลับสำนักที่พักปัจจุบันคือวัดนวมินทรราชูทิศต่อไปฯ

Office Hours

9:00 am – 4:00 pm
Monday through Friday

Contact Us

382 South Street East
Raynham MA. 02767 U.S.A.
Tel: 508.823.1800

Footer Wat Nawamintararachutis

Wat Nawamintararachutis © 2024. All Rights Reserved.