เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ พระธรรมทูตหรือพระสงฆ์ ๓ รูป พระมหามนตรี กมโล, พระวัลลภ เกตุธมฺโม, พระมหาชินวัชร ชินญาโณ วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ นครเคมบริดจ์-บอสตัน เมืองเรย์นแฮม มลรัฐแมตซาชูซเตส์ สหรัฐอเมริกา ร่วมงาน ณ PHO HIEN Meditation Buddhist Center (Vietnamese  Temple)  96 Dewey Street Worcester, MA. 01610 Telephone : (508) 755-7817 วัดโพธิ์เหียน วัดเวียดนาม เมืองวอร์เชสเตอ มลรัฐแมตซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา

Office Hours

9:00 am – 4:00 pm
Monday through Friday

Contact Us

382 South Street East
Raynham MA. 02767 U.S.A.
Tel: 508.823.1800

Footer Wat Nawamintararachutis

Wat Nawamintararachutis © 2024. All Rights Reserved.