คณะพระธรรมทูตจากวัดพระธรรมกาย บอสตัน เยี่ยมชมวัดนวมินทรราชูทิศ วันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ พระครูวินัยธรมงคล  มงฺคโล รองประธานอำนวยการรูปที่ ๑ พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ ให้การต้อนรับ พระครูวินัยธรบัณฑิต วรญูญู (Ph.D)  ฝ่ายประสานงานต่างประเทศ วัดพระธรรมกาย ประเทศไทย, พระครูโสตถิตธรรมวิเทศ ประธานสงฆ์วัดพระธรรมกาย เมืองบอสตัน มลรัฐแมตซาชูเซตส์ พร้อมด้วยพระติดตามฯ ได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมกิจการความคืบหน้าของการก่อสร้างอุโบสถของวัดนวมินทรราชูทิศฯ

Office Hours

9:00 am – 4:00 pm
Monday through Friday

Contact Us

382 South Street East
Raynham MA. 02767 U.S.A.
Tel: 508.823.1800

Footer Wat Nawamintararachutis

Wat Nawamintararachutis © 2024. All Rights Reserved.