ขอเชิญพสกนิกร ในมลรัฐแมสซาชูเซตส์ และรัฐใกล้เคียง ร่วมน้อมถวายราชสักการะ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ นครเคมบริดจ์บอสตัน

วันอาทิตย์ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

กำหนดการพิธีถวายราชสักการะ

 

——————–        

อาทิตย์ที่ ๓๐ กรกฎาคม .. ๒๕๖๐
     เวลา ๐๙.๐๐ น.   –  เปิดให้ลงนามถวายพระพรที่โต๊ะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
ตั้งผ้าป่ารวมใจน้อมถวายเป็นพระราชกุศลฯ
เวลา ๑๐.๓๐ น.   – ประธานพิธีฝ่ายคฤหัสถ์เข้าสู่พิธีอาคารมหาวชิราลงกรณ
– ประธานฯ จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย กราบ ๓ ครั้ง
– ผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนยืนขึ้น เตรียมพร้อมเพื่อเข้าวางพานพุ่ม
ถวายราชสักการะ
– ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเพรียงกัน
– ผู้เข้าร่วมพิธีเข้าวางพานพุ่มตามลำดับ
– ประธานพิธีฝ่ายคฤหัสถ์ วางพานพุ่ม เปิดกรวยถวายราชสักการะ
– ประธานฯ อ่านสาส์นสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล
จบแล้วถวายความเคารพ
– พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
– ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
– ผู้เข้าร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเสร็จแล้วถวายความ
เคารพ
– ศาสนพิธีกร กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย สมาทานเบญจศีล
– ประธานคณะสงฆ์ตั้งพัดให้ศีล
– สาธุชนรับศีล
– ศาสนพิธีกรกล่าวคำถวายข้าวพระพุทธ คำถวายอาหารบิณฑบาต
ถวายภัตตาหาร
(ถ่ายภาพรวมกัน)
– ผู้เข้าร่วมพิธี ทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เวลา ๑๑.๐๐ น.   – ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
– สาธุชนรับประทานอาหารร่วมกัน
– ชมการแสดงการฟ้อนรำ นาฏศิลป์ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
เวลา . .  พิธีถวายผ้าป่าถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
                                         –  ศาสนพิธีกรกล่าวคำถวายผ้าป่า ถวายเป็นพระราชกุศล
– ประธานพิธีฝ่ายคฤหัสถ์อุ้มผ้าไตรกล่าวตามเจ้าหน้าที่          เสร็จแล้ว
วางผ้าไตรบนพานหน้าต้นผ้าป่า
– ประธานคณะสงฆ์พิจารณาผ้าป่า
– ประธานและผู้เข้าร่วมพิธี ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์
– ประธานคณะสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา
– พระสงฆ์อนุโมทนา
– ประธานพิธีฝ่ายคฤหัสถ์ ผู้เข้าร่วมพิธี กรวดน้ำ – รับพร
– ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก เป็นเสร็จพิธี

     หมายเหตุ :  แต่งกายชุดสากลหรือชุดสุภาพ
กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Office Hours

9:00 am – 4:00 pm
Monday through Friday

Contact Us

382 South Street East
Raynham MA. 02767 U.S.A.
Tel: 508.823.1800

Footer Wat Nawamintararachutis

Wat Nawamintararachutis © 2024. All Rights Reserved.