วันพุธที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖

เมื่อวานนี้ ข้าราชการประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก โดยมีท่านกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก คือ ท่านรัศมี จิตต์ธรรม ได้มาเยี่ยมชมวัดนวมินทรราชูทิศ  พร้อมคณะคือ คุณตรีรัชต์ ทรงเตชะเลิศ รองกงสุลกิตติมศักดิ์ นครบอสตัน และ กงสุล น.ส.วรรัตน์ พิริยานสรณ์ (CONSUL) การเยี่ยมชมบริเวณวัดก็ช่วงเวลา  ๑๔.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ได้นำท่านกงสุลใหญ่เข้าเยี่ยมชม บริเวณวัดแต่ละชั้นติดตามถึงควา มคืบหน้าในการก่อสร้างอุโบสถหลั งใหม่ ท่านมีความรู้สึกปลาบปลี้มและมี ความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในความสงสง่างามและสมเกียรติแห่งความเป็นว วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ แห่งแรกในสหรัฐอเมริกา สถานกงสุลใหญ่จะให้การสนับสนุนค่อไป นี่เป็นความในใจท่านกงสุลใหญ่ ที่จดบันทึกไว้ในสมุดเซ็นเยี่ยม ของวัด สาธุ ขอให้ท่านกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กและคณะมีสุขภาพแข็งแ รงสมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้น จะได้มีโอกาสช่วยเหลือประชาชนให้ยิ่งขึ้นฯ

Office Hours

9:00 am – 4:00 pm
Monday through Friday

Contact Us

382 South Street East
Raynham MA. 02767 U.S.A.
Tel: 508.823.1800

Footer Wat Nawamintararachutis

Wat Nawamintararachutis © 2024. All Rights Reserved.