พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ๘๐ ปี

พระเดชพระคุณ พระพรหมวชิรญาณ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกรมหาเถร)

กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา

ประธานกรรมการอำนวยการสร้างวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ นครเคมบริดจ์-บอสตัน

ณ วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ เมืองเรย์นแฮม นครเคมบริดจ์-บอสตัน มลรัฐแมสซาชูเซตส์

วันพฤหัสบดี ถึงวันเสาร์ที่ ๒๐ – ๒๒  เมษายน พุทธศักราช  ๒๕๖๐

————–

วันพฤหัสบดี วันศุกร์ที่ ๒๐ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เวลา ๐๕.๐๐ น.                          ทำวัตรเช้า เจริญวิปัสสนา
เวลา ๐๗.๐๐ น.                          ถวายภัตตาหารเช้า
เวลา ๐๘.๓๐ น. ๑๐.๓๐ น.        เจริญจิตภาวนา
เวลา ๑๑. ๐๐ น.                         ถวายภัตตาหารเพล
เวลา ๑๓.๓๐ น. ๑๖.๐๐ น.        เจริญจิตภาวนาภาคบ่าย
เวลา ๑๘.๐๐ น.                          ทำวัตรเย็น
วันเสาร์ที่  ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐
เวลา ๑๐.๐๐ น.  สาธุชนพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารมหาวชิราลงกรณ
เวลา ๑๐.๐๙ น. พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ๘๐ ปี

 • ประธานพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
 • ศาสนพิธีกรกล่าวนำคำบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล
 • ประธานสงฆ์ให้ศีล / สาธุชนรับศีล
 • พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์
 • ประธานพิธีถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๙ รูป
 • พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ อนุโมทนา
 • สาธุชนกรวดน้ำรับพร / ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

เวลา ๑๑.๐๐ น.  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ / สาธุชนรับประทานอาหารร่วมกัน

 • ชมการแสดงนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์

เวลา ๑๒.๓๐ น.  –    พิธีมอบทุนบำรุงสาธารณประโยชน์ แด่เมือง Raynham MA

 • พิธีเถราภิเษก แด่พระพรหมวชิรญาณ
 • พระเถรานุเถระ สาธุชนผู้ร่วมพิธี ถวายน้ำสรง ถวายมุทิตาสักการะ
 • ประธานพิธีฝ่ายฆราวาส รับวัตถุมงคลที่ระลึกจาก พระเดชพระคุณ พระพรหมวชิรญาณ
 • ถ่ายภาพร่วมกัน / เป็นเสร็จพิธี

หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

You are cordially invited to participate in the Celebration

On the Auspicious occasion of Honorable Phra Promwachirayan’ Birthday Anniversary 80

at Wat Nawamintararachutis (NMR Meditation Center)

382 South Street  East, Raynham, MA 02767-5130

On Thursday – Saturday, April 20th  – 22th , 2017 (Buddhist Era 2560)

——————-

SCHEDULE

Thursday-Friday, April 20 – 21,  2017 

            05:00 AM           Morning Chanting and Vipassana Meditation
07:00 AM           Breakfast offerings to the monks
08:30 AM           Registration and distribution of Materials
09.00 AM           Introduction to meditation by the meditation master/ Sitting Walking meditation
11.00 AM           Lunch offering to monks
01.00-04.00 PM   Vipassana Practice Alternately, Sitting standing and walking meditation
06.00 PM           Evening chanting
Saturday, April 22,  2017
07:00 AM           Breakfast offerings to the monks
09.09 AM           Registration and Gives blessing to Honorable Phra Promwachirayan
10.30 AM           The Birthday Ceremony
11:15 AM           Lunch offerings for the monks and worshippers
Cultural Performances by the Sunday School Students of Wat Nawamintararachutis.
12:30 PM           Continue to the Birthday Ceremony
Congregation assembles for group photographs.

It is our sincerest gratitude for your continued supports, volunteered services, and donations to our temple.
Thank you!

Wat Nawamintararachutis and NMR  Meditation Center
382 South Street East Raynham, MA 02767-5130
Phone: 508-823-1800; 508-823-5069 Fax: 508-823-1775
Web Site: www.watnawamin.org, E-mail : watnawamin2545@yahoo.com

Office Hours

8:00 am – 8:30 pm
Monday through Friday

Contact Us

382 South Street East
Raynham MA. 02767 U.S.A.
Tel: 508.823.1800

Wat Nawamintararachutit © 2024. All Rights Reserved.