พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะ แวะกราบนมัสการพระพุทธมงคลนวบพิตร พระประธานอุโบสถ เฉลิมพระเกียรติ และคณะสงฆ์ พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ วัดนวมินทราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560

Office Hours

9:00 am – 4:00 pm
Monday through Friday

Contact Us

382 South Street East
Raynham MA. 02767 U.S.A.
Tel: 508.823.1800

Footer Wat Nawamintararachutis

Wat Nawamintararachutis © 2024. All Rights Reserved.