การทำบุญสถาปนาวัดนวมินทรราชูทิศ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ ได้ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งงานครั้งนี้ ทางวัดมิได้ออกหนังสือบอกพุทธศาสนิกชนเป็นทางการ บอกข่าวด้วยโลกยุคโลกาภิวัฒน์ อินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซค์บ้าง ทาง Facebook ของวัด และ Facebook ส่วนตัวของพระสงฆ์ประจำวัดนวมินทรฯ บ้าง เขาเรียกว่า งานนี้วัดใจพุทธศาสนิกชน แฟนพันธุ์แท้ของวัดนวมินทรราชูทิศ ซึ่งงานนี้มีพระครูวินัยธรมงคล มงฺคโล รองประธานอำนวยการรูปที่ ๑ และหัวหน้าสงฆ์วัดนวมินทรราชูทิศ ได้กล่าวประวัติความเป็นมาเป็นไป จนกระทั่งถึงอุโบสหลังใหม่ (ใหญ่) ที่อยู่ในช่วงกำลังก่อสร้างอยู่ในปัจจุบันนี้ ภาพก็ได้ปรากฏอยู่หน้าโลกออนไลน์นี้แล้ว
[showbiz NMR11]

Office Hours

9:00 am – 4:00 pm
Monday through Friday

Contact Us

382 South Street East
Raynham MA. 02767 U.S.A.
Tel: 508.823.1800

Footer Wat Nawamintararachutis

Wat Nawamintararachutis © 2024. All Rights Reserved.