วันพุธที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ.พระพรหมวชิรญาณ” กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร, ประธานคณะกรรมการอำนวยการสร้างวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ เดินทางจากประเทศไทย ด้วยสายการบิน บริติช อเมริกัน แอร์ไลน์ และถึงสนามบินบอสตัน มลรัฐแมตซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ในเวลา 9:40 PM. (สามทุ่มสี่สิบนาที) ซึ่งมีคณะพระธรรมทูตหรือพระสงฆ์ประจำวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ศิษยานุศิษย์ ถวายการต้อนรับยังสนามบินฯคณะศิษยานุศิษย์ ไปรอรับพระเดชพระคุณ หลวงพ่อ “พระพรหมวชิรญาณ” Boston MA U.S.A. สนามบินบอสตัน มลรัฐแมตซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา

วันพฤหัสบดีที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ หลังจากฉันภัตตาหารเช้าแล้ว พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมวชิรญาณ ท่านได้เดินเยี่ยมชม ความคืบหน้าการก่อสร้างวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ ท่ามกลาง Snow หิมะกำลังตกลงมา ซึ่งถือได้ว่า พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้นำความร่มเย็นเป็นสุข ได้นำความชุ่มฉ่ำใจ แผ่บารมีมาสู่ยังศิษยานุศิษย์ที่ได้อาศัยร่มไม้ใบบุญของพระเดชพระคุณท่านฯ หลังจากเสร็จภารกิจเสร็จสิ้น ในการเยี่ยมชมความคืบหน้าการก่อสร้าง ของวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ ได้เวลาฉันภัตตาหารเพลพอดี

คณะเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล วันพฤหัสบดีที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ คณะกลุ่มแม่บ้านชาวลาว นำโดยคุณป้าแสงจันทร์ หลวงอภัย, คุณป้ามณละคร น่อสะพังทอง พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ที่เคารพรักและศรัทธา พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ

Office Hours

9:00 am – 4:00 pm
Monday through Friday

Contact Us

382 South Street East
Raynham MA. 02767 U.S.A.
Tel: 508.823.1800

Footer Wat Nawamintararachutis

Wat Nawamintararachutis © 2024. All Rights Reserved.