Welcome to Wat Nawamintararachutis
Online office available 24 hours a day 7 days a week
508.823.1800
info@watnawamin.org

Songkran Festival 2020

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

Songkran Festival 2020

April 26

วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ แห่งนครบอสตัน เมืองเคมบริดจ์-เรย์นแฮม
ขอเชืญสาธุชนร่วมงานวันมหาสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓
At Wat Nawamintararachutis of Boston-Cambridge-Raynham
Massachusrtts USA
382 South Street East, Raynham, MA 02767-5130
Phone: (508) 823-1800, Fax: (508) 823-1775
Web Site: watnawamin.org, Email: watnawamin2545@yahoo.com
Facebook: watnawamintararachutis Boston, Twitter: watnawamintararachutis
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

วันสงกรานต์ ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่ครั้งโบราณกาลจนถึงปัจจุบัน เป็นเทศกาลที่สดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ เช่น การสงน้ำพระพุทธรูป การสรงน้ำพระสงฆ์ การรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ และการทำบุญอัฐิอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว เพราะฉะนั้นคนไทยจึงนิยมเรียกวันนี้ว่า “วันแห่งความกตัญญู” หรือ “วันผู้สูงอายุ”
วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ แห่งนครบอสตัน เมืองเคมบริดจ์-เรย์นแฮม มลรัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานวันมหาสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ดังมีกำหนดการดังนี้

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่  ๒๖ เมษายน  .. ๒๕๖๓

เวลา ๐๙.๓๐ น. –  เปิดโอกาสให้สาธุชนนมัสการ พระพุทธนวมินทรบรมศาสดา พระพุทธนวมงคล
ราชบพิตร พระพุทธภูมินทรมหามงคล

–  ตั้งกองผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ

– ออกร้านการกุศลต่างๆ สรงน้ำพระพุทธรูป ก่อเจดีย์ทราย ถวายสังฆทาน

(ตลอดงาน)  ชมการแสดง  ร่วมรำวงงานวันมหาสงกรานต์

เวลา ๑๐.๐๐ น.  –  ประธานฝ่ายสงฆ์ / ประธานฝ่ายฆราวาส สาธุชนผู้มาร่วมงานพิธี พร้อมเพรียงกัน ณ
อาคารมหาวชิราลงกรณ

– ประธานพิธีฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

– ศาสนพิธีกร กล่าวนำคำบูชาพระรัตนตรัย สมาทานเบญจศีล

– ประธานสงฆ์ ให้ศีล

– สาธุชนแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน รับศีล

 • พิธีบังสุกุลอัฐิ พิธีถวายผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนบำรุงอาราม
 • –  ประธานพิธีฝ่ายฆราวาส จุดเครื่องทองน้อยโต๊ะหมู่หน้าอัฐิ-  พระสงฆ์สวดทักษิณานุปทาน-  ประธานพิธีฝ่ายฆราวาส แขกผู้มีเกียรติ ทอดผ้าบังสุกุล-  พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกล

  – ศาสนพิธีกร กล่าวนำถวายผ้าป่าสามัคคี

  –  สาธุชน แขกผู้มีเกียรติกล่าวคำถวายผ้าป่าสามัคคี

  –  ประธานสงฆ์ พิจารณาผ้าป่ามหาบังสุกุล

  – ประธานพิธีฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ ถวายไทยธรรม แด่พระสงฆ์

  – ประธานฝ่ายสงฆ์ กล่าวอนุโมทนากถา

– พระสงฆ์กระทำอนุโมทนาวิธี

– สาธุชน แขกผู้มีเกียรติ กรวดน้ำ รับพร

– ถ่ายภาพร่วมกัน

– สาธุชน แขกผู้มีเกียรติ ผู้เข้าประกวดเทพีสงกรานต์ ทำบุญตักบาตรปัจจัย ข้าวสาร
อาหารแห้ง

เวลา ๑๑.๑๕ น.  –  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์  สาธุชนรับประทานอาหารร่วมกัน

เวลา ๑๒.๓๐ น.  พิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพร ญาติผู้ใหญ่ ประกวดเทพีสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรญาติผู้ใหญ่

– ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน เป็นเสร็จพิธี.

หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

จึงขอเรียนเชิญสาธุชนไปร่วมทำบุญเนื่องในเทศกาลวันมหาสงกรานต์ ในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยทั่วกัน
คณะสงฆ์และคณะกรรมการวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ
หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

You are cordially invited to participate in Songkran Festival Thai New Year 2020
At Wat Nawamintararachutis of Boston-Cambridge-Raynham
Massachusrtts United States of America
382 South Street East, Raynham, MA 02767-5130
Phone: (508) 823-1800, Fax: (508) 823-1775
Web Site: watnawamin.org
Email: watnawamin2545@yahoo.com Facebook: watnawamintararachutis Boston
Twitter: watnawamintararachutis
On Sunday, April 26, 2020 {B.E. 2563}

Songkran is the ancient Thai New Year Celebration. It is regarded as a cultural event handed down through generation until the present day.
This celebration includes religious ceremonies like Alms Offering watering of the Buddha Statue and other ways of merit making. The ceremony emphasizes moral virtues, such as gratitude and respect to senior persons. It is symbolically “The Day of Gratitude” to give honor to those in seniority.
The Chairperson for this year festival,  President of Ceremony is sponsoring the Songkran 2020 Festivities and her / his honorary committees would like to invite all to attend this year Songkran Festival

PROGRAM
09:00 AM Homage to the Lord Buddha (Somdet Phra Bhumintaramahamongkol)
All guests are welcome to pay homage to Somdetphranawamintarasasda and Congregation prepares “donation trees” (Papah) for presentation as contributions to the fund for building a new temple.

10:30 AM Homage to the Triple Gem
President of ceremonies lights candles and joss sticks in honor of the Buddha,the Dharma and the Sangha and leads the congregation in requesting the Five Precepts from the Sangha.
Head monk gives and congregation receives the Five Precepts.
President asks the Sangha for blessings.
The Sangha blesses the congregation.
10:45 AM Congregation collects offerings in appreciation of the sermon and
Presents the collection, the Papah.
Homage and conclusion of ceremonies.
President thanks the congregation for their participation.
Head monk blesses the congregation. The other monks join in extending the blessings. The congregation receives the blessing.

Ceremony for paying tribute to monks and the elders. Poring of
lustral water to honor the monks an expression of thanks by
the president of ceremony.
Congregation assembles for a group photograph.
11:00 AM Offering of alms (tak baht) to the monks
11:30 AM Offering of lunch to monks / Congregation also partakes of lunch.
Students of the Sunday School perform traditional Thai dances.
12:00 PM Sermon on the Dharma
Dhammadesana(Dhamma Talk presented in Thai by a monk).
Offering Ceremony of flowers, candles and incense in connection
with Songkran Festival (dedication of merit to the ancestors)
12:30 PM  There will be a Songkran beauty contest 2018, with awards etc.
Cultural program: Thai classical musical music and dance.
Students of the Sunday School of Wat Nawamintararachutis and
CCE Chiangmai cultural Exchange

We extend a cordial invitation to you from
Wat Nawamintararachutis of Boston-Cambridge-Raynham
All members and Friends are invite Free Admission

More Information contact:
Phone: (508) 823-1800, Fax: (508) 823-1775
Web Site: watnawamin.org, Email: watnawamin2545@yahoo.com
Facebook: watnawamintararachutis Boston, Twitter: watnawamintararachutisDetails

Date:
April 26
Event Categories:
, , , , ,

Organizer

Wat Nawamintararachutis
Phone:
508.823.1800
Email:
info@watnawamin.org
Website:
www.watnawamin.org

Venue

Wat Nawamintararachutis
382 South Street East
Raynham , MA 02767 United States
+ Google Map
Phone:
508.823.1800
Website:
www.watnawamin.org

Our Supportors

Innovation and Excellence
© 2014-2017 Copyright All Rights Reserved Wat Nawamintararachutis NMR Buddhist Meditation Center
Proudly systems & powered by IZENNBET,LLC
382 South Street East Raynham, MA 02767-5130 USA
Phone:508-823-1800 Fax: 508-823-1775
E-Mail: info@watnawamin.org