ขอเชิญร่วมพิธีอุปสมบท นายอภิรักษ์ ชื่นประภา ในวันอังคาร ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๘

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

ขอเชิญร่วมพิธีอุปสมบท นายอภิรักษ์ ชื่นประภา ในวันอังคาร ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๘

August 2, 2016 @ 8:00 am - 5:00 pm

นายอภิรักษ์ ชื่นประภา
First Missionnary
Buddhism is the first missionary religion in the history of humanity with a universal message of salvation for all mankind. The Buddha after his Enlightenment sent out sixty-one disciples in different directions asking them to preach the doctrine for the weal and welfare of mankind.
Dr. N. Jayatileke
in “Buddhism and Peace”
พระธรรมทูตชุดแรก
พระพุทธศาสนา นับว่าเป็นศาสนาแรกของโลกที่มีการส่งพระธรรมทูตออกไปประกาศคำสอนสากลเพื่อความหลุดพ้นของมนุษยชาติทั้งมวล พระพุทธเจ้าหลังจากการตรัสรู้ไม่นานนัก ก็ได้ส่งพระอรหันต์สาวก ๖๑ องค์ ไปสู่ทิศทางต่างๆ โดยทรงรับสั่งว่าให้แสดงธรรมเพื่อประโยชน์ และความสุขของมวลมนุษย์
ดร. เอน. ชยติเลเก
ใน “พระพุทธศาสนากับศันติภาพ”
ขั้นตอนการบรรพชา-อุปสมบท นายอภิรักษ์ ชื่นประภา
ขั้นตอนที่ 1 ญาติผู้ใหญ่ตัดผมนาค
ขั้นตอนที่ 2 พระพี่เลี้ยงโกนผมนาค
ขั้นตอนที่ 3 กราบมารดา-บิดา 1 ครั้ง (ไม่แบมือ) แล้วรับมอบผ้าไตรจากมารดาบิดาญาติผู้ใหญ่
ขั้นตอนที่ 4 ถ่ายภาพที่ระลึกด้านหน้าพระอุโบสถ
ขั้นตอนที่ 6 คุณพ่อคุณแม่ส่งนาคเข้าพระอุโบสถ
ขั้นตอนที่ 7 นาคส่งผ้าไตรให้เจ้าหน้าที่แล้วนำดอกไม้ บูชาที่หน้าพระประธาน
ขั้นตอนที่ 8 รอพระอุปัชฌาย์โดยอาการสงบ
ขั้นตอนที่ 9 กราบพระอุปัชฌาย์แล้ว หยิบผ้าไตรวางบนแขน เปล่งวาจาขออุปสมบท อุกาสะ
ขั้นตอนที่ 10 กล่าวจบแล้ววางผ้าไตรลงและฟังพระอุปัชฌาย์สอนกัมมัฏฐานแล้วกล่าว เกสา โลมาฯ
ขั้นตอนที่ 11 พระอุปัชฌาย์สวมผ้าอังสะให้นาค
ขั้นตอนที่ 12 ออกไปครองผ้าไตรจีวร ด้านหลังพระอุโบสถ (ญาติไปเก็บชุดนาคที่ด้านหลังพระอุโบสถด้วย)
ขั้นตอนที่ 13 เปล่งวาจาขอสรณะและศีล ๑๐ จากพระอาจารย์
ขั้นตอนที่ 14 เมื่อรับศีลเสร็จแล้วไปที่ท้ายพรม เพื่อรับประเคนบาตรจากมารดาบิดา
ขั้นตอนที่ 15 คลานเข่าเข้าไปหาพระอุปัชฌาย์ ถวายดอกไม้ธูปเทียนแล้วกล่าวคำขอนิสัย
ขั้นตอนที่ 16 พระกรรมวาจารย์คล้องบาตร
ขั้นตอนที่ 17 พระคู่สวดสอบถามอันตรายิกธรรม (คุณสมบัติ)
ขั้นตอนที่ 18 คลานเข่าเข้ามาท่ามกลางสงฆ์, กราบสงฆ์
ขั้นตอนที่ 19 เปล่งวาจาขอญัตติกรรม สังฆัม ภันเต
ขั้นตอนที่ 20 ฟังอนุสาสน์บาลีจากพระอุปัชฌาย์
ขั้นตอนที่ 21 ถวายเครื่องไทยธรรม กรวดน้ำ เป็นเสร็จพิธี

Details

Date:
August 2, 2016
Time:
8:00 am - 5:00 pm
Event Categories:
, , ,

Organizer

Phone:
508-823-1800

Office Hours

9:00 am – 4:00 pm
Monday through Friday

Contact Us

382 South Street East
Raynham MA. 02767 U.S.A.
Tel: 508.823.1800

Footer Wat Nawamintararachutis

Wat Nawamintararachutis © 2024. All Rights Reserved.