Welcome to Wat Nawamintararachutis
Online office available 24 hours a day 7 days a week
508.823.1800
info@watnawamin.org
Loading Events
Find Events

Event Views Navigation

Past Events

Events List Navigation

August 2016

ขอเชิญร่วมพิธีอุปสมบท นายอภิรักษ์ ชื่นประภา ในวันอังคาร ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๘

August 2, 2016 @ 8:00 am - 5:00 pm

First Missionnary Buddhism is the first missionary religion in the history of humanity with a universal message of salvation for all mankind. The Buddha after his Enlightenment sent out sixty-one disciples in different directions asking them to preach the doctrine for the weal and welfare of mankind. Dr. N. Jayatileke in “Buddhism and Peace” พระธรรมทูตชุดแรก พระพุทธศาสนา นับว่าเป็นศาสนาแรกของโลกที่มีการส่งพระธรรมทูตออกไปประกาศคำสอนสากลเพื่อความหลุดพ้นของมนุษยชาติทั้งมวล พระพุทธเจ้าหลังจากการตรัสรู้ไม่นานนัก ก็ได้ส่งพระอรหันต์สาวก ๖๑ องค์ ไปสู่ทิศทางต่างๆ โดยทรงรับสั่งว่าให้แสดงธรรมเพื่อประโยชน์ และความสุขของมวลมนุษย์ ดร. เอน. ชยติเลเก ใน “พระพุทธศาสนากับศันติภาพ” ขั้นตอนการบรรพชา-อุปสมบท นายอภิรักษ์ ชื่นประภา ขั้นตอนที่ 1 ญาติผู้ใหญ่ตัดผมนาค ขั้นตอนที่ 2 พระพี่เลี้ยงโกนผมนาค ขั้นตอนที่ 3…

Find out more »

พิธีการบรรพชา-อุปสมบท นายอภิรักษ์ ชื่นประภา วันอังคาร ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๘

August 2, 2016 @ 8:00 am - 5:00 pm
@ นายอภิรักษ์ ชื่นประภา copy

ขั้นตอนการบรรพชา-อุปสมบท นายอภิรักษ์ ชื่นประภา ขั้นตอนที่ 1 ญาติผู้ใหญ่ตัดผมนาค ขั้นตอนที่ 2 พระพี่เลี้ยงโกนผมนาค ขั้นตอนที่ 3 กราบมารดา-บิดา 1 ครั้ง (ไม่แบมือ) แล้วรับมอบผ้าไตรจากมารดาบิดาญาติผู้ใหญ่ ขั้นตอนที่ 4 ถ่ายภาพที่ระลึกด้านหน้าพระอุโบสถ ขั้นตอนที่ 6 คุณพ่อคุณแม่ส่งนาคเข้าพระอุโบสถ ขั้นตอนที่ 7 นาคส่งผ้าไตรให้เจ้าหน้าที่แล้วนำดอกไม้ บูชาที่หน้าพระประธาน ขั้นตอนที่ 8 รอพระอุปัชฌาย์โดยอาการสงบ ขั้นตอนที่ 9 กราบพระอุปัชฌาย์แล้ว หยิบผ้าไตรวางบนแขน เปล่งวาจาขออุปสมบท อุกาสะ ขั้นตอนที่ 10 กล่าวจบแล้ววางผ้าไตรลงและฟังพระอุปัชฌาย์สอนกัมมัฏฐานแล้วกล่าว เกสา โลมาฯ ขั้นตอนที่ 11 พระอุปัชฌาย์สวมผ้าอังสะให้นาค ขั้นตอนที่ 12 ออกไปครองผ้าไตรจีวร ด้านหลังพระอุโบสถ (ญาติไปเก็บชุดนาคที่ด้านหลังพระอุโบสถด้วย) ขั้นตอนที่ 13 เปล่งวาจาขอสรณะและศีล ๑๐ จากพระอาจารย์ ขั้นตอนที่ 14 เมื่อรับศีลเสร็จแล้วไปที่ท้ายพรม เพื่อรับประเคนบาตรจากมารดาบิดา ขั้นตอนที่ 15 คลานเข่าเข้าไปหาพระอุปัชฌาย์ ถวายดอกไม้ธูปเทียนแล้วกล่าวคำขอนิสัย ขั้นตอนที่ 16 พระกรรมวาจารย์คล้องบาตร ขั้นตอนที่ 17 พระคู่สวดสอบถามอันตรายิกธรรม (คุณสมบัติ) ขั้นตอนที่ 18 คลานเข่าเข้ามาท่ามกลางสงฆ์, กราบสงฆ์ ขั้นตอนที่ 19 เปล่งวาจาขอญัตติกรรม สังฆัม ภันเต ขั้นตอนที่ 20 ฟังอนุสาสน์บาลีจากพระอุปัชฌาย์…

Find out more »
November 2016

MEDITATION RETREAT AT WATNAWAMINTARARACHUTIS : JANUARY 8TH TO 14TH, 2017

November 9, 2016 @ 8:00 am - 5:00 pm
Wat Nawamintararachutis, 382 South Street East
Raynham , MA 02767 United States
+ Google Map
1024%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99_register

DAILY SCHEDULE 1/8 (SUN) 1/9-1/13 (MON-FRI) 1/14 (SAT) 4:30 am Wake Up 5:00 - 6:00 am Taking Three Refuges and Precepts 6:00 - 7:00 am Meditation (Resident Monk Chanting) 7:00 -8:00 am Breakfast 8:00 - 9: 00 am Check In Dharma Talk Transferring of Merits 9:00 - 11:00 am Introduction to Meditation Method/Mediation Meditation Clean Up/Closing 11:00 am - 1:00 pm Lunch Break 1:00 -6:00 pm Meditation Meditation/Interview 6:00 - 7:00 pm Break (Resident Monk Chanting) 7:00 - 9:00 pm…

Find out more »
December 2016

H.M. The King’s Ceremony

December 3, 2016 - December 4, 2016
Wat Nawamintararachutis, 382 South Street East
Raynham , MA 02767 United States
+ Google Map

กำหนดการ พิธีบำเพ็ญมหากุศลปัญญาสมวาร ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระบรมโกศ ณ อาคารมหาวชิราลงกรณ วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ เมืองเรย์นแฮม  นครเคมบริจด์-บอสตัน รัฐแมสซาซูเซสต์  สหรัฐอเมริกา ๐๒๗๖๗-๕๑๓๐ วันเสาร์ - อาทิตย์ที่ ๓ - ๔ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ********* วันเสาร์ที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตรงกับ วันขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๑ เวลา ๑๘.๐๐ น.      ทำวัตรเย็น บำเพ็ญจิตภาวนา เวลา ๑๙.๐๐ น.      พิธีสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช - ประธานพิธี ทอดผ้ามหาบังสุกุล / พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล - คณะเจ้าภาพ ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ - ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา - พระสงฆ์กระทำอนุโมทนากถา - สาธุชนกรวดน้ำ รับพร - ถ่ายภาพหมู่ - รับประทานอาหารร่วมกัน เป็นเสร็จพิธี   วันอาทิตย์ที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตรงกับวันขึ้น ๕ ค่ำ เดือน…

Find out more »
January 2017
Free

Happy New Year Day

January 1
|Recurring Event (See all)
สวัสดีปีใหม่ 2014ม สวดมนต์ข้ามปี
Wat Nawamintararachutis, 382 South Street East
Raynham , MA 02767 United States
+ Google Map
15493647_1267777826635186_5284864805701115138_o

You are cordially invited to participate in celebration of HAPPY NEW YEAR 2017 by Phra Promwachirayan President of Board of Directors of  Wat Nawamintararachutis (NMR Meditation Center) of Cambridge-Boston Patron and Advisor: The Council of Thai Bhikkhus in U.S.A. Committee of Mahatherasakhom in Thailand Abbot of Wat Yannawa Bangkok The Sangha President of Ceremonies Phrarachabuddhivitesa The President of The Council of Thai Bhikkhus in U.S.A. and Abbot of Wat Buddhavas of Houston TX in U.S.A. The Sangha President of Ceremonies…

Find out more »

MEDITATION RETREAT AT WAT NAWAMINTARARACHUTIS ON JANUARY 8TH TO 14TH, 2017

January 8 @ 8:00 am - January 14 @ 5:00 pm
Wat Nawamintararachutis, 382 South Street East
Raynham , MA 02767 United States
+ Google Map
poster_00-show-copy

DAILY SCHEDULE 1/8 (SUN) 1/9-1/13 (MON-FRI) 1/14 (SAT) 4:30 am Wake Up 5:00 - 6:00 am Taking Three Refuges and Precepts 6:00 - 7:00 am Meditation (Resident Monk Chanting) 7:00 -8:00 am Breakfast 8:00 - 9: 00 am Check In Dharma Talk Transferring of Merits 9:00 - 11:00 am Introduction to Meditation Method/Mediation Meditation Clean Up/Closing 11:00 am - 1:00 pm Lunch Break 1:00 -6:00 pm Meditation Meditation/Interview 6:00 - 7:00 pm Break (Resident Monk Chanting) 7:00 - 9:00 pm…

Find out more »

พิธีบำเพ็ญมหากุศลสตมวาร ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระบรมโกศ

January 22 @ 6:00 pm
Wat Nawamintararachutis, 382 South Street East
Raynham , MA 02767 United States
+ Google Map
%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a3

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก คณะทูตผู้แทนถาวรไทย ประจำสหชาติ ณ นครนิวยอร์ก ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีบำเพ็ญมหากุศลสตมวาร ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระบรมโกศ ณ อาคารมหาวชิราลงกรณ วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ เมืองเรย์นแฮม  นครเคมบริจด์-บอสตัน รัฐแมสซาซูเซสต์  สหรัฐอเมริกา ๐๒๗๖๗-๕๑๓๐ วันอาทิตย์ที่ ๒๒ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ *********   วันอาทิตย์ที่ ๒๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตรงกับวันแรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๒ เวลา ๐๖.๐๐ น.      ทำวัตรเช้า บำเพ็ญจิตภาวนา เวลา ๐๗.๐๐ น.      ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ เวลา ๐๘.๐๐ น.      เปิดให้สาธุชนนมัสการพระพุทธนวมินทรบรมศาสดา  พระพุทธนวมงคลราชบพิตร พระพุทธภูมินทรมหามงคล - เปิดให้สาธุชนลงนามถวายความอาลัย - รับบริจาคสายธารศรัทธาพุทธศาสนิกชน ผู้มาร่วมบำเพ็ญมหากุศลสตมวาร - ทำบุญติดปัจจัยต้นผ้าป่าทำความดีเพื่อพ่อน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ถวายเป็นพระราชกุศล เวลา ๑๐.๓๐ น.      พิธีทำบุญตักบาตร สวดพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช พุทธศาสนิกชน ศรัทธาสาธุชนพร้อมเพรียงกัน ณ อาคาร “มหาวชิราลงกรณ” นายพรพงษ์ กนิษฐานนท์…

Find out more »
February 2017

Magha Puja Day Full Moon

February 11
Wat Nawamintararachutis, 382 South Street East
Raynham , MA 02767 United States
+ Google Map
วันมาฆบูชา-re1

  AN ADMONITION TO THE GREAT GATHERING OF THE SANGHA ON THE FULL MOON DAY OF MĀGHA At a time when the Buddha was staying at the Bamboo Grove near Rājagaha, there was a great gathering of the Buddha’s disptples called Cāturanga Sannipāta i.e. Great Gathering blesses in four ways: 1. It was the full-moon day of the third lunar month; 2. One thousand two hundred and fifty bhikkhus gathered together without prior appointment: 3. They all were fully enlightened…

Find out more »
Donation is Welcome!

Magha Puja Ceremony

February 11 @ 8:00 am - February 12 @ 8:00 am
|Recurring Event (See all)
An event every 1 day(s) that lasts 1 day(s) and 0 hour(s), the last of which will begin on February 11, 2017
Wat Nawamintararachutis, 382 South Street East
Raynham , MA 02767 United States
+ Google Map
%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%86%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b9%92%e0%b9%95%e0%b9%96%e0%b9%90

Magha puja day is considered one of the most important Buddhist celebrations. It refers to the worship that takes place on the full moon of the third lunar month (about the last week of February or early March) to commemorate the day on which Lord Buddha recited the "Ovadha Patimokkha" (the Fundamental Teaching) to his disciples. Magha puja day is considered one of the most important Buddhist celebrations. It refers to the worship that takes place on…

Find out more »
March 2017

Monthly Meditation Practices

March 24 @ 8:00 am - March 26 @ 8:00 pm
Wat Nawamintararachutis, 382 South Street East
Raynham , MA 02767 United States
+ Google Map
@Somdetphranawamintarasasda๐๑ copy

INSIGHT MEDITATION CLASS IN THE WAY OF THE BUDDHA AT NMR MEDITATION CENTER   What is Meditation? Meditation refers to the mental activity of sustaining conscious awareness on one thing, perception, concept, process or sensation. This may be, for example, the process of breathing, an external object, the concept and emotion of loving-kindness, a meaningful word, a physical sensation or the perception of impermanence Meditation can be done in any posture, but the most common ones are sitting cross-legged and…

Find out more »
+ Export Events

Our Supportors

Innovation and Excellence
© 2014-2017 Copyright All Rights Reserved Wat Nawamintararachutis NMR Buddhist Meditation Center
Proudly systems & powered by IZENNBET,LLC
382 South Street East Raynham, MA 02767-5130 USA
Phone:508-823-1800 Fax: 508-823-1775
E-Mail: info@watnawamin.org