Welcome to Wat Nawamintararachutis
Online office available 24 hours a day 7 days a week
508.823.1800
info@watnawamin.org
Loading Events
Find Events

Event Views Navigation

Upcoming Events › Special

Events List Navigation

June 2017

Monthly Meditation Practices

June 23 @ 8:00 am - June 25 @ 7:00 pm
Wat Nawamintararachutis, 382 South Street East
Raynham , MA 02767 United States
+ Google Map
Schedule Meditation_2016 copy

ปฏิบัติธรรมประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ที่ ๒๓-๒๔ -๒๕  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐  Friday-Saturday-Sunday, June 23th- 24th-25th, INSIGHT MEDITATION CLASS IN THE WAY OF THE BUDDHA AT NMR MEDITATION CENTER   What is Meditation? Meditation refers to the mental activity of sustaining conscious awareness on one thing, perception, concept, process or sensation. This may be, for example, the process of breathing, an external object, the concept and emotion of loving-kindness, a meaningful word, a physical sensation or the perception of impermanence Meditation can be…

Find out more »
July 2017
kps57

Asalha Puja Day-Buddhist Lent’s Day Ceremony 2017

July 1 @ 10:00 am - July 4 @ 5:00 pm

You are cordially invited to participate in ceremony of The 16th Anniversary Celebration of Wat Nawamintararachutis Asalha Puja & Vassa Ceremony to be held at Wat Nawamintararachutis (NMR Meditation Center) 382 South Street East, Raynham MA 02767-5130 Saturday- Tuesday, July 1-4, 2017 ---------------------   Asalha Puja Day, also called Dharma Day, is a very important holy day for the Theravada Buddhists. This religious festival day is celebrated in the 8th lunar month according to the old Indian calendar, on the day…

Find out more »
August 2017

H.M. The Queen Birthday Ceremony

August 13 @ 8:00 am
Wat Nawamintararachutis, 382 South Street East
Raynham , MA 02767 United States
+ Google Map
header11748

H.M. The Queen Birthday Ceremony กำหนดการพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดนวมินทรราชูทิศ (เฉลิมพระเกียรติ) นครเคมบริดจ์-บอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๕๐ น.           - พร้อมกันที่อุโบสถ เวลา ๑๘.๐๐               - ร่วมทำวัตรสวดมนต์เย็น - เจริญจิตตภาวนาเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ อาทิตย์ที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.           -  เปิดให้ลงนามถวายพระพรที่โต๊ะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ / ตั้งผ้าป่ารวมใจบูชาพระคุณแม่ เวลา ๑๐.๓๐ น.           -   ประธานเข้าสู่พิธีอาคารมหาวชิราลงกรณ์ -   ประธานจุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย กราบ ๓ ครั้ง แล้ว ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ -   ศาสนพิธีกร กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย สมาทานเบญจศีล -   ประธานสงฆ์ตั้งพัดให้ศีล -   ผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนยืนขึ้น -   ผู้เข้าร่วมพิธีเข้าวางพานพุ่มตามลำดับองค์กร -…

Find out more »

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ The Celebration on the Auspicious Occasion of Her Majesty the Queen’s 7th Cycle Birthday Anniversary August 12, 2016

August 13 @ 8:00 am - 5:00 pm
header11748

The Birthday of Her Majesty Queen Sirikit August 12th is a very special day for the people of Thailand, as it is the birthday of their beloved queen, Her Majesty Queen Sirikit. In commemoration of Her Majesty, this day is also recognized as National Mother's Day. Her Majesty, together His Royal Highness King Bhumibol Adulyadej, command the love, reverance and loyal among all Thai people. Queen Sirikit's story is not one exclusively of privilege. It is a story of romance,…

Find out more »
September 2017

Sart Thai Ceremony

September 10
Wat Nawamintararachutis, 382 South Street East
Raynham , MA 02767 United States
+ Google Map
IMG_1594

ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญวันสารทไทย ฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ณ วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ นครเคมบริดจ์- บอสตัน วันอาทิตย์ ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ********* เทศน์มหาชาติ เทศน์มหาชาติ เป็นการบอกเรื่องราว และวิธีบำเพ็ญบารมีของพระเวสสันดร ก่อนที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า อันเป็นต้นแบบและเป็นแบบอย่างที่ดีของการบำเพ็ญบารมีเพื่อความพ้นทุกข์ของมนุษย์ ซึ่งได้แบ่งเป็น ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา ซึ่งเป็นที่น่าสนใจและจะได้อานิสงส์ในการฟังอย่างยิ่ง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพแต่ละกัณฑ์และร่วมฟังธรรมด้วย วันสารทไทย วันสารทไทย เป็นประเพณีของการทำบุญ เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ญาติพี่น้องผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และอีกทั้งยังเป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษ และเปิดโอกาสให้ลูกหลานชาวไทย ได้ทำบุญอุทิศแก่ผู้มีพระคุณอันเป็นประเพณีที่ดีงามของไทย และส่งเสริมให้ลูกหลานชาวไทยได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษผู้มีพระคุณ อีกทั้งยังเป็นการรักษาประเพณี อันดีงามนี้ให้มั่นคงสืบต่อไป สาธุ ข้าน้อยขออนุโมทนานำเด้อ MATAKABHATTADÃNA         Imãni mayam bhante, matakabhattãni, saparivãrãni, bhikkhusanghassa, onojayãma, sãdhu no bhante, bhikkhusangho, imãni, matakabhattãni, saparivãrãni, patigganhãtu, amhãkañceva, mãtãpituãdïnañca, ñãtakanamํ, kãlakatãnam, dÎgharattam, hitãya, sukhãya.        May we, Venerable Sirs, offer these food together with other requisites to the Sanํgha. Will the…

Find out more »
October 2017
Donation Welcome!

Royal Kathina Ceremony

October 15
Wat Nawamintararachutis, 382 South Street East
Raynham , MA 02767 United States
+ Google Map
ผ้ากฐิน

Royal Kathina Ceremony กำหนดการบำเพ็ญมหากุศล ถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ แห่งนครเคมบริดจ์ - บอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา 382 South  Street East, Raynham, MA 02767 USA Phone: (508) 823-1800,(508) 823-5069   Fax: (508)823-1775 Web Site: www.watnawamin.org. E-mail : watnawamin2545@yahoo.com นายวิชัย - นางพวงทอง มะลิกุล : ประธานกฐินพระราชทาน ********* ประเพณีการทอดกฐิน เป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนตั้งแต่ชั้นพระมหากษัตริย์ถึงสามัญชนนิยมปฏิบัติสืบมาแต่ครั้งโบราณ กาล กฐินทานนี้เป็นทั้งสังฆทาน สังฆกรรม และกาลทาน  และได้อานิสงส์ทั้งผู้ทอดและผู้รับ เป็นการถวายผ้าจีวรแด่พระสงฆ์ผู้อยู่ จำพรรษากาลถ้วนไตรมาสในอาวาสใดอาวาสหนึ่ง โดยมีกำหนดเวลาทอดถวายและรับได้ภายใน ๑ เดือนหลังออกพรรษาแล้ว และแต่ละวัดจะมีการทอดและรับได้เพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้น วัดนวมินทรราชูทิศ เป็นวัดที่ก่อตั้งขึ้นมาในปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ ในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวาระที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีในวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ และทรงมี พระชนมายุครบ ๘๐ พรรษาในวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐…

Find out more »
December 2017

New Year Eve Ceremony

December 31, 2017 @ 9:00 pm - 1:30 am
Wat Nawamintararachutis, 382 South Street East
Raynham , MA 02767 United States
+ Google Map
Fireworks explode over the London Eye in central London, as part of the New Year celebrations Tuesday, Jan. 1, 2013. (AP Photo/PA, Dominic Lipinski) UNITED KINGDOM OUT, NO SALES, NO ARCHIVE

ขอเชิญสาธุชนร่วมทำบุญ งานส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๐ - ต้อนรับปีใหม่ ปี ๒๕๖๑ วัดนวมินทรราชูทิศ นครเคมบริดจ์-บอสตัน 382 South Street East, Raynham, MA 02767-5130 วันอาทิตย์ ที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - วันจันทร์ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑   กำหนดการ  วันอาทิตย์ที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๒๑.๐๐ น. เริ่มเจริญพระพุทธมนต์ และ สวดนพเคราะห์ไล่สิ่งอัปมงคลในชีวิตให้หายไปกับปีเก่า เวลา ๒๓.๕๙  น.  สวดชะยะปะริตตัง (สวดชะยันโต) เอาฤกษ์ เอาชัย รับขวัญวันขึ้นศักราชใหม่ (ต้อนรับปีใหม่)  วันจันทร์ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.   - เปิดโอกาสให้สาธุชนนมัสการ “พระพุทธภูมินทรมหามงคล, พระพุทธนวมงคลราชบพิตร, พระพุทธนวมินทรบรมศาสดา”  “อู่ แสน สุข” และ "สมเด็จพระนวมินทรศาสดา" - ตั้งกองผ้าป่าสามัคคีทำความดีวันขึ้นปีใหม่ ร่วมใจกันสร้างอุโบสถเฉลิมพระเกียรติ เวลา ๑๐.๓๐ น.   - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สมาทานเบญจศีล - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เวลา…

Find out more »
+ Export Events

Our Supportors

Innovation and Excellence
© 2014-2017 Copyright All Rights Reserved Wat Nawamintararachutis NMR Buddhist Meditation Center
Proudly systems & powered by IZENNBET,LLC
382 South Street East Raynham, MA 02767-5130 USA
Phone:508-823-1800 Fax: 508-823-1775
E-Mail: info@watnawamin.org