NEW Version!
August 18th, 2017
Welcome to Wat Nawamintararachutis
Online office available 24 hours a day 7 days a week
508.823.1800
info@watnawamin.org
Loading Events
Find Events

Event Views Navigation

Upcoming Events › Festival

Events List Navigation

September 2017

Sart Thai Ceremony

September 10
Wat Nawamintararachutis, 382 South Street East
Raynham , MA 02767 United States
+ Google Map
IMG_1594

ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญวันสารทไทย ฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ณ วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ นครเคมบริดจ์- บอสตัน วันอาทิตย์ ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ********* เทศน์มหาชาติ เทศน์มหาชาติ เป็นการบอกเรื่องราว และวิธีบำเพ็ญบารมีของพระเวสสันดร ก่อนที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า อันเป็นต้นแบบและเป็นแบบอย่างที่ดีของการบำเพ็ญบารมีเพื่อความพ้นทุกข์ของมนุษย์ ซึ่งได้แบ่งเป็น ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา ซึ่งเป็นที่น่าสนใจและจะได้อานิสงส์ในการฟังอย่างยิ่ง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพแต่ละกัณฑ์และร่วมฟังธรรมด้วย วันสารทไทย วันสารทไทย เป็นประเพณีของการทำบุญ เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ญาติพี่น้องผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และอีกทั้งยังเป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษ และเปิดโอกาสให้ลูกหลานชาวไทย ได้ทำบุญอุทิศแก่ผู้มีพระคุณอันเป็นประเพณีที่ดีงามของไทย และส่งเสริมให้ลูกหลานชาวไทยได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษผู้มีพระคุณ อีกทั้งยังเป็นการรักษาประเพณี อันดีงามนี้ให้มั่นคงสืบต่อไป สาธุ ข้าน้อยขออนุโมทนานำเด้อ MATAKABHATTADÃNA         Imãni mayam bhante, matakabhattãni, saparivãrãni, bhikkhusanghassa, onojayãma, sãdhu no bhante, bhikkhusangho, imãni, matakabhattãni, saparivãrãni, patigganhãtu, amhãkañceva, mãtãpituãdïnañca, ñãtakanamํ, kãlakatãnam, dÎgharattam, hitãya, sukhãya.        May we, Venerable Sirs, offer these food together with other requisites to the Sanํgha. Will the…

Find out more »
October 2017

Rains Retreat Ending Ceremony

October 1
Wat Nawamintararachutis, 382 South Street East
Raynham , MA 02767 United States
+ Google Map
ออกพรรษา

วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ นครเคมบริดจ์–บอสตัน 382 South Street East, Raynham, MA 02767-5130 USA Phone: (508) 823-1800,(508) 823-5069 Fax: (508) 823-1775 ขอเชิญสาธุชนร่วมทำบุญออกพรรษา ถวายราชสักการะ สมเด็จพระปิยมหาราช วันอาทิตย์ ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ —————— กำหนดการ เวลา ๑๐.๐๙ น.  – ประธานในพิธี พร้อมคณะ ถึงสถานพิธี อาคาร “มหาวชิราลงกรณ” พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปิยมหาราช ข้าราชการ สมาคม ชมรมผู้ประกอบการค้า องค์กรต่างๆ วางพวงมาลาตามลำดับที่จัดไว้ ประธานเดินขึ้นสู่แท่นพิธีประดิษฐาน หน้าโต๊ะหมู่ พระบรมฉายาลักษณ์ ถวายความเคารพ ผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพร้อมประธาน ประธานถวายพวงมาลา ประธานจุดเทียน ธูป เครื่องทองน้อย แล้วถวายบังคมที่แท่นกราบ ประธานประจำแท่นพิธี แล้วกล่าวถวายราชสดุดี เสร็จพิธี พิธีทำบุญเนื่องในวันออกพรรษา ตักบาตรเทโวโรหณะ – ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย – ศาสนพิธีกรกล่าวนำคำบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล - ประธานสงฆ์ให้ศีล / สาธุชนรับศีล - ศาสนพิธีกรกล่าวคำอาราธนาพระปริตร - พระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์  จบแล้ว –  ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ –  ประธานสงฆ์ อนุโมทนากถา –  พระสงฆ์อนุโมทนาบาลีกถา – …

Find out more »
Donation Welcome!

Royal Kathina Ceremony

October 15
Wat Nawamintararachutis, 382 South Street East
Raynham , MA 02767 United States
+ Google Map
ผ้ากฐิน

Royal Kathina Ceremony กำหนดการบำเพ็ญมหากุศล ถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ แห่งนครเคมบริดจ์ - บอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา 382 South  Street East, Raynham, MA 02767 USA Phone: (508) 823-1800,(508) 823-5069   Fax: (508)823-1775 Web Site: www.watnawamin.org. E-mail : watnawamin2545@yahoo.com นายวิชัย - นางพวงทอง มะลิกุล : ประธานกฐินพระราชทาน ********* ประเพณีการทอดกฐิน เป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนตั้งแต่ชั้นพระมหากษัตริย์ถึงสามัญชนนิยมปฏิบัติสืบมาแต่ครั้งโบราณ กาล กฐินทานนี้เป็นทั้งสังฆทาน สังฆกรรม และกาลทาน  และได้อานิสงส์ทั้งผู้ทอดและผู้รับ เป็นการถวายผ้าจีวรแด่พระสงฆ์ผู้อยู่ จำพรรษากาลถ้วนไตรมาสในอาวาสใดอาวาสหนึ่ง โดยมีกำหนดเวลาทอดถวายและรับได้ภายใน ๑ เดือนหลังออกพรรษาแล้ว และแต่ละวัดจะมีการทอดและรับได้เพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้น วัดนวมินทรราชูทิศ เป็นวัดที่ก่อตั้งขึ้นมาในปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ ในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวาระที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีในวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ และทรงมี พระชนมายุครบ ๘๐ พรรษาในวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐…

Find out more »
December 2017

New Year Eve Ceremony

December 31, 2017 @ 9:00 pm - 1:30 am
Wat Nawamintararachutis, 382 South Street East
Raynham , MA 02767 United States
+ Google Map
Fireworks explode over the London Eye in central London, as part of the New Year celebrations Tuesday, Jan. 1, 2013. (AP Photo/PA, Dominic Lipinski) UNITED KINGDOM OUT, NO SALES, NO ARCHIVE

ขอเชิญสาธุชนร่วมทำบุญ งานส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๐ - ต้อนรับปีใหม่ ปี ๒๕๖๑ วัดนวมินทรราชูทิศ นครเคมบริดจ์-บอสตัน 382 South Street East, Raynham, MA 02767-5130 วันอาทิตย์ ที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - วันจันทร์ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑   กำหนดการ  วันอาทิตย์ที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๒๑.๐๐ น. เริ่มเจริญพระพุทธมนต์ และ สวดนพเคราะห์ไล่สิ่งอัปมงคลในชีวิตให้หายไปกับปีเก่า เวลา ๒๓.๕๙  น.  สวดชะยะปะริตตัง (สวดชะยันโต) เอาฤกษ์ เอาชัย รับขวัญวันขึ้นศักราชใหม่ (ต้อนรับปีใหม่)  วันจันทร์ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.   - เปิดโอกาสให้สาธุชนนมัสการ “พระพุทธภูมินทรมหามงคล, พระพุทธนวมงคลราชบพิตร, พระพุทธนวมินทรบรมศาสดา”  “อู่ แสน สุข” และ "สมเด็จพระนวมินทรศาสดา" - ตั้งกองผ้าป่าสามัคคีทำความดีวันขึ้นปีใหม่ ร่วมใจกันสร้างอุโบสถเฉลิมพระเกียรติ เวลา ๑๐.๓๐ น.   - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สมาทานเบญจศีล - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เวลา…

Find out more »
+ Export Events

Our Supportors

Innovation and Excellence
© 2014-2017 Copyright All Rights Reserved Wat Nawamintararachutis NMR Buddhist Meditation Center
Proudly systems & powered by IZENNBET,LLC
382 South Street East Raynham, MA 02767-5130 USA
Phone:508-823-1800 Fax: 508-823-1775
E-Mail: info@watnawamin.org